Jesteś tutaj: Strona główna InwestycjeDla naszych dzieci

Dla naszych dzieci

Beneficjent:

W ramach projektu Gmina Trzebielino utworzyła nowe miejsca przedszkolne (w Suchorzu i Trzebielinie). Z projektu zrealizowano: dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,  wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich ze schodami w Trzebielinie Wykonanie chodnika z podjazdem dla niepełnosprawnych  w Suchorzu, remont i wyposażenie pomieszczenia na potrzeby  sali  integracji sensorycznej w Trzebielinie, doposażenie placów zabaw w Suchorzu i Trzebielinie. Wyposażenie placówek w pomoce dydaktyczne, organizację zajęć dodatkowych

rozwijających kompetencje kluczowe oraz zajęć specjalistycznych dla 76 dzieci.  Organizacja wycieczek w Trzebielinie i Suchorzu. Dodatkowo w projekcie przewidziano podniesienie kompetencji 5 nauczycielek punktów przedszkolnych poprzez organizację szkoleń.

Wartość inwestycji

706 386,93 zł

Pozyskane środki zewnętrze

600 428,89 zł

Wkład własny

105 958,04 zł