Jesteś tutaj: Strona główna InwestycjeNauczajmy inaczej-alternatywne metody nauczania jako odpowiedź na szczególne potrzeby uczniów.

Nauczajmy inaczej-alternatywne metody nauczania jako odpowiedź na szczególne potrzeby uczniów.

Beneficjent:

Cele projektu to:

  • 1. Rozwój kompetencji wśród kadry nauczycielskiej szkoły, poprawa nauczania oraz wzrost efektów uczenia się języków obcych.
  • 2. Poprawa jakości pracy szkoły poprzez dostosowanie programów nauczania, planu pracy szkoły oraz programu profilaktyczno-wychowawczego do zmieniających się i rosnących potrzeb uczniów ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • 3. Propagowanie polityki uczenia się przez całe życie oraz przeciwdziałanie przedwczesnemu zakończeniu edukacji.
  • 4. Poszerzenie międzynarodowego wymiaru kształcenia i szkolenia.
  • 5. Promowanie różnorodności językowej i kulturowej wśród społeczności szkolnej.

Wartość inwestycji

0,00 zł

Pozyskane środki zewnętrze

0,00 zł

Wkład własny

0,00 zł