Jesteś tutaj: Strona główna InwestycjeRekultywacja jeziora Trzebielińskiego poprzez budowę progu wodnego piętrzącego wody na rzece Kunica

Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego poprzez budowę progu wodnego piętrzącego wody na rzece Kunica

Beneficjent: Urząd Gminy Trzebielino

W ramach operacji w istniejącym korycie rzeki wykonana została ścianka szczelna z krawędziaków dębowych łączonych na pióro i wpust z oczepem z krawędziaków dębowych o wysokości piętrzenia od 0,15 do 0,25 m. Ponadto umocniono koryto rzeki materacami gabionowymi i narzutem kamiennym. Dojście do urządzenia wodnego od istniejącego chodnika zapewniają schody skarpowe wykonane z płytek betonowych. Na progu wodnym od strony górnej wody została osadzona geodezyjnie łata wodowskazowa z oznaczonym kolorem czerwonym poziomem 83,17 m.n.p.m., a przy dojściu do progu została zamontowana lampa solarna. Operacja zrealizowana została w ramach pozyskanych środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Wartość inwestycji

86 604,82 zł

Pozyskane środki zewnętrze

50 890,98 zł

Wkład własny

35 713,84 zł