Jesteś tutaj: Strona główna Na skrótyCzyste powietrze

Czyste powietrze

 Liczba złożonych wniosków o dofinansowanieLiczba zrealizowanych przedsięwzięćKwota wypłaconych dotacji w zł.
Gmina Trzebielino96541110038,99

Wójt Gminy Trzebielino zachęca Państwa do udziału w programie „Czyste powietrze”, który jest szansą na poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych poprzez ich termomodernizację, wymianę źródła ciepła, czy montaż elementów OZE, a tym samym zmniejszenie zużycia energii, poprawę jakości powietrza oraz warunków życia i zdrowia.

W Urzędzie Gminy Trzebielino dla mieszkańców Gminy działa Punkt Konsultacyjny „Czyste Powietrze”, gdzie można uzyskać niezbędne informacje dotyczące  programu i możliwości dofinansowania. Ponadto  mieszkańcy mogą skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosków oraz ich końcowym rozliczaniu. 

Punkt Konsultacyjny w ramach Programu Czyste Powietrze działa na podstawie umowy współpracy z firmą FOTON OZE sp. z o. o. ul. W. Korfantego 4B/11, 76-200 Słupsk.

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców odbywają się telefonicznie pod numerem tel. 789-363-626, oraz stacjonarnie w każdym miesiącu w co drugą środę w Urzędzie Gminy Trzebielino (pokój nr 1).

Najbliższe terminy spotkań w urzędzie:

03.04.2024 r – środa 10:00 – 15:00

17.04.2024 r. – środa 10:00-15:00

08.05.2024 r. – środa 10:00-15:00

15.05.2024 r. – środa 10:00 – 15:00

12.06.2024 r. – środa 10:00 – 15:00

26.06.2024 r. – środa 10.00 – 15.00

Kontakt możliwy również pod adresem e-mail: czystepowietrze@foton-oze.pl

By złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze potrzebne będą takie informacje jak:

   – aktualny adres e-mailowy

   – PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki,

   – numer księgi wieczystej,

   – numer działki,

   – przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,

   – powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2,

   – wartość dochodu/rodzaj PIT,

   – dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),

   – jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury,

   – w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),

   – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,

   – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

Wszystkie informacje dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” dostępne są na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/