Jesteś tutaj: Strona główna Inwestycje,,Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim”

,,Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim”

Beneficjent:

Gmina Trzebielino jest partnerem przy realizacji projektu. Partnerstwo obejmuje dziewięć gmin powiatu bytowskiego – gdzie powstaje lokalny, zintegrowany system usług społecznych, fundację ,,Zdrowie nasze” z Bytowa oraz firmę Altra Consulting Sp. z o.o. z Gdańska. Partnerem wiodącym jest gmina Bytów.

Celem projektu jest dostęp do wysokiej jakości dopasowanych i zindywidualizowanych usług społecznych dla seniorów, osób niepełnosprawnych i opiekunów faktycznych. Koordynatorem projektu z ramienia Gminy Trzebielino jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który w swoich pomieszczeniach uruchomił Lokalny Punkt Usług Społecznych.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 • teleopieka;
 • sąsiedzkie usługi opiekuńcze;
 • usługi asystenckie;
 • rehabilitacja domowa;
 • grupowe zajęcia ruchowe;
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego;
 • pogadanki zdrowotne; poradnictwo psychologiczne;
 • szkolenia i warsztaty z zakresu pielęgnacji i profilaktyki;
 • cykliczne zajęcia animacyjne- teatralne, kulinarne, rękodzielnicze, wizażu;
 • wyjazdy integracyjne;
 • promocja wolontariatu senioralnego.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość inwestycji

625 855,00 zł

Pozyskane środki zewnętrze

570 310,00 zł

Wkład własny

55 545,00 zł