Jesteś tutaj: Strona główna InwestycjeModernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń – Przebudowa drogi w miejscowości Cetyń – ETAP III

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń – Przebudowa drogi w miejscowości Cetyń – ETAP III

Beneficjent:

W ramach zadania przebudowano drogę gminną na długości 668,8mb. Roboty polegały na wykonaniu nawierzchni z płyt zbrojonych typu IOMB o wymiarach 100x75x12,5 ułożonych śladowo 2×1,0 m z pasem pomiędzy płytami o szerokości 0,8 m z obustronnymi poboczami o szerokości 1,0m utwardzonymi kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie.Roboty budowlane zostały wykonane przez przedsiębiorstwo ROMADO – BRZEZIŃSKI Sp. z o.o. z miejscowości Sznurki za kwotę 207 409,77zł.

Wartość inwestycji

207 409,77 zł

Pozyskane środki zewnętrze

91 160,00 zł

Wkład własny

116 249,77 zł