Jesteś tutaj: Strona główna InwestycjePosiłek w szkole i w domu

Posiłek w szkole i w domu

Beneficjent:

Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Wartość inwestycji

507 091,00 zł

Pozyskane środki zewnętrze

394 374,00 zł

Wkład własny

112 717,00 zł