Jesteś tutaj: Strona główna InwestycjePrzebudowa drogi dojazdowej do Leśnej Bazy Lotniczej w Trzebielinie

Przebudowa drogi dojazdowej do Leśnej Bazy Lotniczej w Trzebielinie

Beneficjent: Gmina Trzebielino

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi na odcinku 334 m poprzez wykonanie nowej nawierzchni z płyt betonowych. Droga stanowi dojazd do gruntów rolnych, leśnych oraz do jednej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

Przebudowa drogi jest przedsięwzięciem wspólnym realizowanym na podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebielino.

Pozytywną decyzję na wsparcie samorządu w tym przedsięwzięciu wydał Dyrektor Regionalny RDLP w Szczecinku. Na mocy zawartego porozumienia Lasy Państwowe zobowiązały się do przekazania 100 000,00 zł, natomiast Gmina zobowiązała się do udostępnienia drogi pojazdom świadczącym usługi związane z prowadzeniem gospodarki leśnej.

Wartość inwestycji

137 125,59 zł

Pozyskane środki zewnętrze

100 000,00 zł

Wkład własny

37 125,59 zł