Jesteś tutaj: Strona główna Projekty UnijneTrwa realizacja projektu „Wyrównamy Szansę”

Trwa realizacja projektu „Wyrównamy Szansę”

Trwa realizacja projektu „Wyrównamy szansę”, dzięki któremu trzy placówki szkolne z terenu Gminy Trzebielino poprawią komfort nauki dla  dzieci. Szkoły zyskają nowe pomieszczenia i estetyczne otoczenie wokół budynków, a także podwyższone zostaną kompetencje nauczycieli, przez co zwiększone będą szanse edukacyjne dzieci.

Projekt: Wyrównamy szanse

Nr projektu: RPPM.03.01.00-22-0001/20

Finansowany ze środków Unii Europejskiej

Wnioskodawca projektu: Gmina Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino

Partner projektu: Best English Angielski Dla Dzieci Zofia Krawiec, ul. Chocimierza 7, 77-133 Tuchomie

Miejsca realizacji projektu:

 • Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie, ul. Młodzieżowa 1 77-235 Trzebielino
 • Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu ul. Szkolna 5,  Suchorze , 77-235 Trzebielino
 • Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie, Starkowo 10, 77-235 Trzebielino

Cel główny projektu: podniesienie jakości pracy w 3 placówkach przedszkolnych w Gminie Trzebielino (w Suchorzu, Starkowie i Trzebielinie).

Grupa docelowa:

 • dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkujące województwo pomorskie, głównie powiat bytowski-Gminę Trzebielino, dla których zostaną stworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Starkowie oraz dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych w Trzebielinie i Suchorzu (70 dzieci),
 • kadra dydaktyczna z placówek przedszkolnych w Gminie Trzebielino (6 kobiet).

Zaplanowane działania:

 • utworzenie 15 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym w Starkowie
 • wykonanie prac adaptacyjno-remontowych w  Starkowie
 • zakup wyposażenia, nowoczesnych pomocy dydaktycznych
 • przeprowadzenie zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci, rozwijających kompetencje kluczowe
 • przeszkolenie kadry dydaktycznej

Najważniejszy  wskaźnik rezultatu:

 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu (6)

Wartość ogółem projektu: 1 236 649,75 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 1 051 152,29 zł

Okres realizacji projektu: 01.06.2021– 31.10.2023