Jesteś tutaj: Strona główna Projekty UnijneBudowa progu piętrzącego wodę

Budowa progu piętrzącego wodę

Rozpoczęła się realizacja operacji pt. Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego poprzez budowę progu wodnego piętrzącego wody na rzece Kunica

W ramach operacji w istniejącym korycie rzeki wykonana zostanie ścianka szczelna z krawędziaków dębowych łączonych na pióro i wpust z oczepem z krawędziaków dębowych. Ponadto umocnione zostanie koryto rzeki materacami gabionowymi i narzutem kamiennym. Dojście do urządzenia wodnego od istniejącego chodnika zapewnione będzie schodami skarpowymi  wykonanymi z płytek betonowych. Na progu wodnym od strony górnej wody zostanie osadzona geodezyjnie łata wodowskazowa z oznaczonym kolorem czerwonym poziomem 83,17 m.n.p.m., a przy dojściu do progu zostanie zamontowana lampa solarna.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Poprawa i odnowa stanu środowiska przyrodniczego poprzez renaturyzację jeziora Trzebielińskiego zniszczonego w procesie eutrofizacji dzięki budowie w 2021 roku progu wodnego piętrzącego wody na rzece Kunica, a także wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Trzebielino.

Wskaźnikiem realizacji celu jest:

  • liczba projektów dotyczących pozostałego obszaru – ochrony, poprawy środowiska i jego elementów – 1;
  • liczba operacji ukierunkowanych na odtworzenie pierwotnego stanu środowiska naturalnego, renaturyzację zbiorników wodnych zniszczonych w procesie eutrofizacji – 1;
  • liczba operacji służących poprawie małej retencji i wytwarzaniu odnawialnych źródeł energii – 1;
  • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców – 50.

Całkowita wartość zadania wynosi 86 604,82zł na jego realizację Zarząd Województwa  Pomorskiego przyznał Gminie Trzebielino pomoc finansową w wysokości 84,9999914818% kosztów kwalifikowanych tj. 59 871,75zł, w tym 50 890,98zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Operacja jest realizowana w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.