Jesteś tutaj: Strona główna InwestycjePrzebudowa i doposażenie trzech placów zabaw na terenie Gminy Trzebielino – Cetyń

Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw na terenie Gminy Trzebielino – Cetyń

Beneficjent:

Zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw na terenie Gminy Trzebielino”, w ramach której przebudowane zostały place zabaw w miejscowościach Zielin, Dolno oraz Cetyń.

Na każdym z ww. placów zamontowane zostały urządzenia wraz z nawierzchnią bezpieczną:

-Zestaw zabawowy „ANIA”;

-Huśtawka wagowa „ASIA”;

-Karuzela słupowa  „WIATRAK”;

-Huśtawka potrójna z bocianim gniazdem „Piotrek”.

Zamontowane urządzenia posiadają wymagane certyfikaty co gwarantuje bezpieczeństwo bawiących się na nich dzieci a ich konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo zapewni trwałość i długoletnią bezproblemową eksploatacje.

Wartość inwestycji wyniosła w sumie 124 899,12PLN, 63,63% z tej kwoty dofinansowane zostało z środków unijnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel:

Stworzenie możliwości dla rozwoju rekreacji, poprzez  montaż nowych urządzeń infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Cetyń, Zielin oraz Dolno na terenie Gminy Trzebielino, w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Wskaźnikiem realizacji celu operacji jest:

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 3 Liczba mieszkańców miejscowości, w których powstała lub została zmodernizowana/ przebudowana/wyremontowana infrastruktura rekreacyjna lub turystyczna objętych wsparciem – 949 Liczba objętych wsparciem nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury  rekreacyjnej lub turystycznej – 3 Pomoc otrzymana z EFRROW – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Mając na uwadze wyeksploatowanie i postępującą degradacje placów zabaw w pozostałych miejscowościach, Gmina Trzebielino złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy pozostałych obiektów.

Wartość inwestycji

44 913,04 zł

Pozyskane środki zewnętrze

28 578,16 zł

Wkład własny

16 334,88 zł