Jesteś tutaj: Strona główna InwestycjePrzebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Miszewo

Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Miszewo

Beneficjent:

W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię drogi z płyt betonowych na odcinku o długości ok. 3 km. Droga stanowi dojazd do posesji nr 1-8 w miejscowości Myślimierz oraz do gruntów rolnych i leśnych.

Pozytywną decyzję na wsparcie samorządu w tym przedsięwzięciu wydał Dyrektor Generalny Lasów Państwowych po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu inwestycji przez Dyrektora RDLP w Szczecinku.

Na mocy zawartych porozumień Lasy Państwowe z Funduszu Leśnego dofinansowały realizację inwestycji kwotą 1 305 329,63 zł.

Roboty budowlane wykonała firma ZIMAR Ryszard Ziegert z Bytowa za kwotę 1 763 958,96 zł.

Wartość inwestycji

1 763 958,96 zł

Pozyskane środki zewnętrze

1 305 329,63 zł

Wkład własny

458 629,33 zł