Jesteś tutaj: Strona główna InwestycjePomorskie Szlaki Kajakowe – wśród dopływów Wieprzy

Pomorskie Szlaki Kajakowe – wśród dopływów Wieprzy

Beneficjent: Urząd Gminy Trzebielino

Na realizację przedsięwzięcia Gmina Trzebielino pozyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.


Projekt pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe – wśród dopływów Wieprzy realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miastko i Gminą Kępice oraz Nadleśnictwem Warcino. Dokumentacja projektowa i roboty budowlane zostały wykonane przez przedsiębiorstwo UNION INVEST Sp. z o.o. z Lipusza za kwotę 464 600,20 zł. Nadzór inwestorski sprawowało przedsiębiorstwo Obsługa Inwestycji Budowlanych Radosław Posmykiewicz z Kobylnicy za kwotę 6 400,00zł. Celem bezpośrednim projektu jest zagospodarowanie i oznakowanie szlaków wodnych na rzece Wieprzy z dopływami i jez. Obłęskim.Zagospodarowanie pozwoli na poszerzenie dotychczasowej oferty turystycznej będącej efektem obecnego zagospodarowania. Istotnie wzrośnie atrakcyjność turystyczna gmin, przez które Rzeka Wieprza i jej dopływy przepływają, a zarazem gmin partnerskich beneficjentów projektu gmin: Miastko, Trzebielino, Kępice oraz Nadleśnictwo Warcino. Całkowita wartość projektu wynosi: 2 496 719,06 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 2 122 211,19 zł.


W ramach zadania wykonano następującą infrastrukturę:

Przystań kajakowa i miejsce początkowe spływów Pokrzywną w Glewniku
Elementy zagospodarowania i wyposażenia:

 • pomost/urządzenie brzegu,
 • zatoka postojowa z parkingiem – utwardzenie nawierzchni płytami ażurowymi (na ok. 3-6 miejsc postojowych),
 • mała architektura:
  • mała wiata – 2 szt.,
  • suszarka na kajaki – 2 szt,,
  • ogrodzenie terenu, kosze na śmieci – 2 szt.,
  • osłona przenośnego sanitariatu,

Przystań kajakowa w Broczynie.
Elementy zagospodarowania i wyposażenia:

 • Przystań z pomostem oraz urządzeniem brzegu,
 • zatoka postojowa z parkingiem,
 • mała architektura:
  • mała wiata – 2 szt.,
  • duża wiata – 1 szt.,
  • ławostoły – 5 szt.,
  • palenisko (miejsce na ognisko) ) – 1 szt,
  • suszarka na kajaki – 5 szt.,
  • ogrodzenie terenu,
  • kosze na śmieci – 2 szt,
  • osłona przenośnego sanitariatu,
  • oznakowanie wodne i drogowe według koncepcji oznakowania szlaków kajakowych

Wartość inwestycji

471 000,17 zł

Pozyskane środki zewnętrze

400 350,17 zł

Wkład własny

70 650,00 zł