Jesteś tutaj: Strona główna InwestycjeDeutsch AG

Deutsch AG

Beneficjent:

Projekt “Deutsch AG” skierowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, w których w VI klasie nauczany był język niemiecki jako język mniejszości narodowej.
Dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach językowych dzieci mogą polepszyć swoją znajomość języka oraz poznać nowe ciekawostki krajoznawcze, historyczne i kulturalne krajów niemieckojęzycznych.
W ramach współpracy ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Opolu
(Verband der deutschen 
sozial-kulturellen
Gesellschaften in Oppeln) od września 2022 r odbywają się dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego
z zakresu wiedzy o regionie, kulturze i historii obszaru niemieckojęzycznego.
Projekt „Deutsch-AG” jest realizowany pod patronatem Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny (Bundesministerium des Innen und für Heimat).
Cele zajęć:
– rozwijanie czterech sprawności językowych: mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie
ze zrozumieniem,
– poszerzeProjekt “Deutsch AG” skierowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, w których w VI klasie nauczany był język niemiecki jako język mniejszości narodowej.
Dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach językowych dzieci mogą polepszyć swoją znajomość języka oraz poznać nowe ciekawostki krajoznawcze, historyczne i kulturalne krajów niemieckojęzycznych.
W ramach współpracy ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Opolu
(Verband der deutschen 
sozial-kulturellen
Gesellschaften in Oppeln) od września 2022 r odbywają się dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego
z zakresu wiedzy o regionie, kulturze i historii obszaru niemieckojęzycznego.
Projekt „Deutsch-AG” jest realizowany pod patronatem Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny (Bundesministerium des Innen und für Heimat).
Cele zajęć:
– rozwijanie czterech sprawności językowych: mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie
ze zrozumieniem,
– poszerzenie i utrwalanie słownictwa,
– poznanie i zrozumienie historii, kultury i znaczenia niemieckiej mniejszości w Polsce,
– rozwijanie umiejętności uczenia się z zastosowaniem technologii informatycznych,
– wyrównywanie braków w zakresie znajomości leksyki i struktur gramatycznych,
– zrozumienie znaczenia nauki i znajomości języków obcych we współczesnym świecie

Wartość inwestycji

0,00 zł

Pozyskane środki zewnętrze

0,00 zł

Wkład własny

0,00 zł