Jesteś tutaj: Strona główna InwestycjeBudowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo

Beneficjent: Urząd Gminy Trzebielino

Zakres robót obejmował wykonanie 1218,00 m sieci kanalizacji tłocznej, 1213,00 m sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz wykonanie tłoczni ścieków.


W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięte zostały następujące efekty rzeczowe i ekologiczne:
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 178 RLM. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 2 431 mb. Liczba wybudowanych podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji – 36 szt.


Zadanie było realizowane w ramach konkursu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK”

Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 504 184,00 zł z możliwością umorzenia do 50 %

Wartość inwestycji

1 850 146,82 zł

Pozyskane środki zewnętrze

0,00 zł

Wkład własny

1 850 146,82 zł