Jesteś tutaj: Strona główna InwestycjeBudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze

Beneficjent: Urząd Gminy Trzebielino

Inwestycja zapewniła podłączenie budynków mieszkalnych w miejscowości Objezierze poprzez sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Zielinie. Roboty budowlane zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „EKO-INSTAL” z Bytowa. Zadanie zostało w całości sfinansowane w ramach złożonego przez gminę wniosku do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość inwestycji

1 459 474,00 zł

Pozyskane środki zewnętrze

1 459 474,00 zł

Wkład własny

0,00 zł