Jesteś tutaj: Strona główna InwestycjeBudowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Suchorze oraz Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz zapewnienie spójności sieci dróg poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1175G w Suchorzu gmina Trzebielino, łączącej powiat bytowski z powiatem słupskim oraz drogą krajową DK21

Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Suchorze oraz Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz zapewnienie spójności sieci dróg poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1175G w Suchorzu gmina Trzebielino, łączącej powiat bytowski z powiatem słupskim oraz drogą krajową DK21

Beneficjent:

Wspólne przedsięwzięcie samorządu gminnego i powiatowego w Suchorzu.


W 2021 r Gmina Trzebielino wzdłuż drogi powiatowej nr 1175G na odcinku od szkoły do cmentarza w Suchorzu wykonała chodnik z kostki betonowej o szerokości 2.0 m.

W ramach zadania gmina wykonała wzdłuż drogi powiatowej nr 1175G na odcinku od Szkoły Podstawowej do cmentarza w Suchorzu powstał chodnik z kostki betonowej besfazowej o szerokości 2.0m. Przy szkole wykonano zatokę postojową na 20 samochodów osobowych z płyt prefabrykowanych ażurowych, przebudowano wszystkie istniejące zjazdy po stronie chodnika. Wykonano również przebudowę drogi dojazdowej do cmentarza, na odcinku 122,5m wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej szerokości 3,5m oraz pobocza o szerokości 0,75m każde.

W 2022 r. Powiat Bytowski zrealizował inwestycję pn.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz zapewnienie spójności sieci dróg poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1175G w Suchorzu gmina Trzebielino, łączącej powiat bytowski z powiatem słupskim oraz drogą krajową DK21”. Zadanie dotyczyło wykonania nowej nawierzchni jezdni, zjazdów i poboczy w Suchorzu na odcinku od Szkoły Podstawowej do granicy powiatów bytowskiego i słupskiego.

Wartość robót budowlanych realizowanych przez Gminę Trzebielino wyniosła 545 115,79 zł, gmina na realizację zadania przeznaczyła środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 188 574,16 zł. Powiat Bytowski na realizację planowanego zakresu robót budowlanych przeznaczył 677 112,83 zł, na ten cel otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

Wartość inwestycji

545 115,79 zł

Pozyskane środki zewnętrze

188 574,16 zł

Wkład własny

356 541,63 zł