Jesteś tutaj: Strona główna InwestycjeBudowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku centrum sportowo – rekreacyjnego w Trzebielinie

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku centrum sportowo – rekreacyjnego w Trzebielinie

Beneficjent:

W ramach zadania na dachu budynku wykonano system fotowoltaiczny o mocy znamionowej 25,935 kW wraz z jego włączeniem do istniejącej sieci niskiego napięcia. Instalacja ma znacząco wpłynąć na obniżenie kosztów funkcjonowania obiektu.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: Przeciwdziałanie postępującym zmianom klimatycznym poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku centrum sportowo – rekreacyjnego w Trzebielinie.

Wskaźnikiem realizacji celu operacji jest:

– liczba zamontowanych odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej – 1 szt.;

– wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców – 1%.

Całkowita wartość zadania wynosi 113 956,12 zł, na jego realizację Zarząd Województwa  Pomorskiego przyznał Gminie Trzebielino pomoc finansową w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych tj. 78 750,16 zł.

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Wartość inwestycji

113 956,12 zł

Pozyskane środki zewnętrze

78 750,16 zł

Wkład własny

35 205,96 zł