Jesteś tutaj: Strona główna Rządowy Fundusz Inwestycji LokalnychBudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze

Zakończyła się realizacja inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze.

Inwestycja zapewniła podłączenie budynków mieszkalnych w miejscowości Objezierze poprzez siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Zielinie. Roboty budowlane zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „EKO-INSTAL” z Bytowa. Koszt wykonania robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i autorskiego wyniósł łącznie 1 459 474,00 zł.

Zadanie zostanie w całości sfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Jednocześnie informujemy, że obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel nieruchomości.