Jesteś tutaj: Strona główna Erasmus+Erasmus + w Starkowie- założenia programu

Erasmus + w Starkowie- założenia programu

Szkoła Podstawowa im. Zjednoczonej Europy w Starkowie pragnie podzielić się sukcesem w otrzymaniu środków 20 683,00 euro na realizację projektu Erasmus+

Tytuł projektu:

Obserwując zmiany klimatu, zapraszamy żywioły do warsztatu!

Tytuł projektu w języku angielskim:

Observing climate change, we invite the elements to the workshop!

Cele projektu:

  1. Rozwój wiedzy i świadomości ekologicznej oraz walka ze zmianą klimatu.
  • Rozwój umiejętności cyfrowych wśród kadry oraz zintegrowana współpraca nauczycieli celem wykorzystywania narzędzi TiK w pracy dydaktycznej
  • Kształtowanie pozytywnych postaw obywatelskich poprzez aktywizowanie uczniów do udziału w życiu społecznym i politycznym.
  • Wyrównywanie szans i włączanie społeczne, edukacyjne i kulturalne
  • Wzrost znajomości języka angielskiego wśród kadry.

W projekcie planujemy 11 zagranicznych szkoleń dla kadry. Działania dotyczą różnych typów szkoleń, które zostały wybrane na podstawie indywidualnych potrzeb nauczycieli oraz celów projektu.

* 5 działań dotyczy szkoleń językowych realizowanych w Valetcie na Malcie. Wybraliśmy instytucję Easy School of Languages, ponieważ współpracowaliśmy już z nią i mamy pewność co do jakości świadczonych usług. Nauczyciele zrealizują kursy General English, podczas których będą rozwijać umiejętności komunikacji w języku angielskim.

* 1 działanie obejmuje kurs metodyczny w irlandzkiej szkole The Linguaviva Centre w Dublinie. Kurs English Language Training & CLIL Methodology zostanie zrealizowany przez nauczyciela języka angielskiego. Program kursu obejmuje pracę metodą CLIL, której popularyzacja w szkole jest jednym z celów projektu.

*2 działania przewidzieliśmy w szkole INTERACT w Hiszpanii. Instytucja ta oferuje kursy, które idealnie odpowiadają na potrzeby naszych nauczycieli jak i projektu. Nauczyciele pragną zrealizować kursy ICT for teachers, których program obejmuje poznawanie praktycznych narzędzi cyfrowych przydatnych w procesie kształcenia.

*2 działania zaplanowaliśmy do realizacji w PROJECT MANAGEMENT SPAIN ERASMUS PLUS. Ta instytucja oferuje kurs OUTDOOR RECREATION, FITNESS AND NATURE FOR A HEALTHY LIFESTYLE, który odpowiada na potrzeby dwóch nauczycieli wychowania fizycznego. Program kursu przewiduje treści teoretyczne na temat zdrowego trybu życia i odżywiania, jednak skupia się na praktycznym wymiarze edukacji prozdrowotnej (łączy aktywny wypoczynek z uwagą na zrównoważone środowisko i dbałość o przyrodę).

*1 działanie ma odbyć się na Islandii. Islandia jako kraj czystego powietrza i energii odnawialnej jest idealnym miejscem na odbycie kursu z kategorii edukacji proekologicznej. Kurs CULTURE AND HERITAGE IN ICELAND. A SUSTAINABLE LIFESTYLE CONNECTED WITH THE LOCAL ENVIRONMENT. Program kursu umożliwia eksplorowanie dzikich terenów Islandii wraz z dużą dawką wiedzy na temat polityki ekologicznej oraz praktyk energii odnawialnej. Edukuje w zakresie ochrony przyrody, zrównoważonej gospodarki oraz walki ze zmianami klimatycznymi jak i umiejętności językowych