Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościWotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy

Podczas sesji Rady Gminy w dniu 28.06.2023 r. Radni Gminy Trzebielino  zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2022 rok i udzielili wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi Tomaszowi Czechowskiemu.

Absolutorium to potwierdzenie przez radę gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie wójta z wykonania budżetu gminy, a następnie, na sesji,  podejmuje uchwałę  w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium.