Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościSpotkanie z przedstawicielami firmy Carry Pet Food

Spotkanie z przedstawicielami firmy Carry Pet Food

W dniu 20.03.2024 r. na zaproszenie przedstawicieli firmy Carry Pet Food Sp. z o. o., wójt Tomasz Czechowski udał się z krótką wizytą do siedziby zakładu. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Zarządu  Milan Jeřábek oraz Dyrektor Zarządzający Robert Tchórzko. Podczas rozmów omówiono proces realizacji zapisów zawartych w porozumieniu z dnia 10 października 2023 r. na mocy którego przedsiębiorstwo, jako największy miejscowy dostawca ścieków przemysłowych, uznając potrzebę wsparcia funkcjonalności gminnej oczyszczalni ścieków w Zielinie, zobowiązało się do zakupu, nieodpłatnego przekazania i montażu m.in. stacji odwadniania osadu oraz linii granulacji osadu. Spotkanie było dobrą okazją do rozmów na temat planów rozwojowych firmy na terenie gminy oraz wymiany poglądów mających na celu podtrzymanie dobrych praktyk współpracy gminy z zakładem.