Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościSpotkanie warsztatowe

Spotkanie warsztatowe

W czwartek 26.10.2023r. w Sali Widowiskowej w Trzebielinie odbyło się spotkanie warsztatowe dla grupy interesariuszy Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Bytowskie. Warsztaty dotyczyły zagadnień diagnostycznych i strategicznych (SWOT, potencjały, potrzeby, cele i projekty). Warsztaty  były pierwszym krokiem w długim procesie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla RLGD PB – dokumentu, który umożliwi Stowarzyszeniu pozyskanie środków pochodzących z Unii Europejskiej dla naszego regionu. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” składa się z 11 gmin: 9 powiatu bytowskiego i 2 powiatu słupskiego, które łącznie stanowią 8,9% liczby gmin województwa pomorskiego.