Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościSpotkanie w ramach partnerstwa

Spotkanie w ramach partnerstwa

W środę 15.02.2023 r.  w Urzędzie Marszałkowski Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie grupy roboczej Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Środkowe Pomorze, w którego skład wchodzą gminy: Trzebielino, Miastko, Kępice, Czarne, Kołczygłowy, Tuchomie, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo.

Spotkanie dotyczyło możliwości finansowania proponowanych przez partnerstwo projektów inwestycyjnych z Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021 – 2027

Program FEP będzie jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Tematyczny zakres oraz logika interwencji FEP są zdeterminowane m.in. zapisami pięciu Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie:

  1. bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego,
  2. bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej,
  3. edukacji i kapitału społecznego,
  4. gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego,
  5. mobilności i komunikacji.

Programy te określają sposób realizacji celów SRWP 2030, diagnozują potrzeby zdefiniowanych grup docelowych, a także wskazują wyzwania i kierunki działań inwestycyjnych w ww. obszarach  tematycznych. FEP jest współfinansowany z dwóch funduszy: EFRR i EFS+. Program jest realizowany na obszarze województwa pomorskiego zaliczanego do kategorii regionów słabiej rozwiniętych.