Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościSenio-RITA w Trzebielinie na finiszu…

Senio-RITA w Trzebielinie na finiszu…

W dniu 29 czerwca br. w Trzebielinie odbyło się uroczyste spotkanie  beneficjentów projektu Senio-RITA z udziałem przedstawicieli samorządu, wójta Tomasza Czechowskiego, skarbnik gminy Marioli Skwierawskiej oraz przewodniczącego rady gminy Jerzego Tarnowskiego. W spotkaniu uczestniczyli również Patrycja i Marcin Osińscy.

Spotkanie, w bardzo uroczystej formie, miało charakter podsumowujący realizację  projektu na terenie naszej gminy. Było okazją do prezentacji pracy animatorek,  wspomnień,  podziękowań. Nie zabrakło wielu ciepłych słów i kwiatów, ale także słodkiego upominku od Państwa Osińskich w postaci pysznego tortu.

RPPM.06.02.02-22-0008/20-00
Tytuł: Senio-RITA- Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja, Działanie: 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.