Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościPrzetarg na place zabaw rozstrzygnięty

Przetarg na place zabaw rozstrzygnięty

Dnia 16.05.2023r. rozstrzygnięte zostało postępowanie dot. zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw na terenie Gminy Trzebielino” i wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę Pana Józefa Kozłowskiego z Tychowa w gminie Sławno.

Za kwotę 124 899,12 zł brutto place zabaw w miejscowościach Zielin, Dolno oraz Cetyń wyposażone zostaną w nowe urządzenia zabawowe takie jak: huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa, karuzela i wielofunkcyjne urządzenie zabawowe ze zjeżdżalnią. 

Gmina Trzebielino uzyskała dofinansowanie ze środków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Stworzenie możliwości dla rozwoju rekreacji, poprzez  montaż nowych urządzeń infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Cetyń, Zielin oraz Dolno na terenie Gminy Trzebielino, w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Wskaźnikiem realizacji celu operacji jest:

  • Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 3
  • Liczba mieszkańców miejscowości, w których powstała lub została zmodernizowana/ przebudowana/wyremontowana infrastruktura rekreacyjna lub turystyczna objętych wsparciem – 949
  • Liczba objętych wsparciem nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury  rekreacyjnej lub turystycznej – 3

Pomoc otrzymana z EFRROW – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.