Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościPrzebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Gmina Trzebielino wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz realnym potrzebom zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie zadania pn. Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej. Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami poprzez modernizację i przebudowę PSZOK, zapewnienie mieszkańcom infrastruktury niezbędnej do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, a także dążenie do zwiększenia udziału odpadów zbieranych selektywnie, w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych zbieranych na terenie gminy.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektu budowlanego oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. W ramach zadania planuje się wykonanie m. in. nawierzchni utwardzonych, monitoringu obiektu, oświetlenia zewnętrznego, kontenera biurowego wraz z toaletą, wagi ciężarowej, wiat na kontenery, boksów na odpady wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Projekt zakładać będzie również budowę punktu przygotowania do ponownego użycia (w tym napraw), wymiany zużytych urządzeń i sprzętu domowego lub innych rzeczy używanych.