Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościProgram „Czas na młodych” i otwarcie Inkubatora Kariery – punktu doradztwa dla młodzieży w Bytowie 

Program „Czas na młodych” i otwarcie Inkubatora Kariery – punktu doradztwa dla młodzieży w Bytowie 

W środę, 04 października, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie – Janusz Wiczkowski, wraz z Burmistrzem Bytowa – Ryszardem Sylką oraz Starostą bytowskim – Leszkiem Waszkiewiczem dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi oraz otwarcia Inkubator Kariery – Punkt Doradztwa dla Młodzieży, który mieści się przy ul. Slipyja 1/6 w Bytowie. Osoby do 30. roku życia będą mogły skorzystać u nas z szerokiego wsparcia specjalistów, by z sukcesem wejść na rynek pracy.

Inkubator Kariery to punkt informacyjno-doradczy dla młodych ludzi w wieku 18 – 30 lat, zamieszkujących powiat bytowski.

Nowoczesna forma Inkubatora Kariery zakłada kompleksowe wsparcie poprzez integrację konkretnych usług z rozwiązaniami, które ułatwią osobom młodym wejście na rynek pracy.

Osoby, które zgłoszą się do punktu uzyskają wsparcie i informację w zakresie m.in.

  • aktywizacji zawodowej i poradnictwa zawodowego,
  • możliwych form pomocy społecznej,
  • doradztwa psychologicznego,
  • doradztwa w zakresie edukacji,
  • doradztwa w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
  • doradztwa w zakresie możliwości mieszkaniowych oraz
  • doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego.

Ponadto, realizacja projektu zakłada współpracę z lokalnymi pracodawcami, u których testowany będzie nowy model odbywania stażu – tzw. trening zawodowy.

W ramach projektu założona została także pula środków gwarantująca pomoc, mającą na celu zniwelowanie zdiagnozowanych barier m.in.: zdrowotnych, wizerunkowych, komunikacyjnych, technicznych itp., która realizowana będzie z udziałem partnerów.

Projekt realizowany będzie do 31.12.2024 r.

Inkubator Kariery – punkt doradztwa dla młodzieży oraz PUP Bytów składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w oficjalnym otwarciu, a także partnerom projektu, m.in. Ośrodkom Pomocy Społecznej z powiatu bytowskiego, którzy wspierają nas w tym przedsięwzięciu. Dzięki Waszemu wsparciu, możemy zapewnić młodzieży dostęp do profesjonalnego doradztwa i szkoleń, które pomogą im w rozwijaniu swoich umiejętności i zdobywaniu nowych doświadczeń.

Jesteśmy przekonani, że dzięki otwarciu Inkubatora Kariery nasza młodzież zyska nowe możliwości rozwoju i wsparcie w znalezieniu swojej drogi zawodowej. To ważny krok w budowaniu przyszłości powiatu bytowskiego.

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”.

#otwarcie #InkubatorKariery #Czasnamłodych #projekt #pilotaż #MRIPS #PUPBytów #doradztwozawodowe #mlodziez #kariera #powiatbytowski #OPS #Bytów #Miastko #Parchowo #Lipnica #Studzienice #Czarnadąbrowka #Kołczygłosy #Borzytuchom #Trzebielino #Tuchomie

Facebook: https://www.facebook.com/InkubatorKarieryBytow

Instagram: @InkubatorKarieryBytow

Link do relacji video z Głosu Pomorza: https://gp24.pl/tu-zaplanujesz-swoja-kariere-w-bytowie-otwarto-inkubator-kariery-dla-mlodych-osob-wideo/ar/c1-17952319