Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościProgram „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 r.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 r.

Gmina Trzebielino przystąpiła do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  – edycja 2023, w całości finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie. Na realizację ww. zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 147 492  zł.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj.  jest wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Program ma ograniczyć skutki niepełnosprawności oraz aktywizować osoby niepełnosprawne, przeciwdziałać ich dyskryminacji oraz  wykluczeniu społecznemu. Dzięki usługom asystencji osoby niepełnosprawne zwiększają swoje szanse na bardziej niezależne, w miarę samodzielne i aktywne życie. Celem usług jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenie możliwości zaspakajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Pierwszeństwo korzystania z usług mają osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w  tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją, które potrzebują szerokiego zakresu wsparcia.

Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają pracownicy GOPS w Trzebielinie, tel. 59 85 80 255 w godzinach pracy ośrodka.

Więcej informacji na stronie  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023