Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościPodwójnie dobre informacje dla mieszkańców Gminy Trzebielino

Podwójnie dobre informacje dla mieszkańców Gminy Trzebielino

Otrzymaliśmy dzisiaj informację, że wszystkie nasze wnioski złożone w ramach ósmego naboru wniosków w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostały zakwalifikowane do dofinansowania. W przyszłym roku będziemy realizować:

  1. Za 3.684.210,53zł Przebudowę hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino – inwestycja ma na celu wykonanie przebudowy istniejącego obiektu hydroforni w miejscowości Cetyń poprzez m. in. budowę nowych zbiorników retencyjnych, modernizację technologii uzdatniania wody, przebudowę istniejącego budynku, wymianę pomp głębinowych, wykonanie obudowy studni oraz wykonanie zagospodarowania terenu. W ramach zadania planuje się również wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie hydroforni oraz na terenie innych obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy.
  2. Za 2.631.578,95zł Przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino – inwestycja zakłada wykonanie przebudowy wybranych dróg stanowiących własność Gminy Trzebielino. Planuje się wykonanie nowych nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą zgodnie dokumentacjami projektowymi, w różnych technologiach zgodnie z potrzebami i zaleceniami projektanta.
  3. Za 2.221.666,66 Budowę Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka – Projekt zakłada budowę nowego budynku świetlicy w Bożance  wraz z wyposażeniem  oraz wykonanie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania tego typu obiektu.

Dodatkowo informujemy, że w ramach tego samego naboru wniosków Powiat Bytowski otrzymał dofinansowanie na wniosek obejmujący m. in. Przebudowę drogi powiatowej Trzebielino – Kołczygłowy. Będzie to inwestycja realizowana na podstawie opracowywanej wspólnie z Gminami Trzebielino i Kołczygłowy dokumentacji projektowej.