Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościPiknik integracyjny Senio-RITA

Piknik integracyjny Senio-RITA

W dniu 5 lipca 2023 r. na Placu Kardynała Wyszyńskiego w Bytowie odbył się piknik integracyjny podsumowujący projekt Senio-RITA.

Na bytowskim rynku spotkali się beneficjenci projektu z całego powiatu bytowskiego, aby podsumować kilkuletnie przedsięwzięcie, którego celem było umożliwienie dostępu do wysokiej jakości dopasowanych i zindywidualizowanych usług społecznych dla seniorów, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Podczas pikniku Burmistrz Bytowa Ryszard Sylka wręczył wszystkim partnerom statuetki Pomorskich Sztormów wygrane w tegorocznej edycji konkursu w kategorii SZTORM EUROPEJSKI – KAPITAŁ LUDZKI.

W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Marcin Fuchs oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt.

Uroczystość wzbogacona została występami artystycznymi uczestników projektu, w tym oczywiście grupy Teatralnej „Starość Kurde Starość” z Trzebielina.

Piknik zakończył się wspólną biesiadą z poczęstunkiem.

Projekt Senio-RITA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

RPPM.06.02.02-22-0008/20-00
Tytuł: Senio-RITA- Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja, Działanie: 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.