Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościPamiętajmy o odśnieżaniu

Pamiętajmy o odśnieżaniu

W związku z sezonem zimowym przypominamy właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów tymczasowych oraz budynków wielkopowierzchniowych, m. in. supermarkety, hale targowe, sportowe czy magazyny o obowiązku usuwania śniegu z dachów oraz sopli lodu mogących stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.  Jest to zapisane w ustawie Prawo budowlane, której artykuł 61 mówi o tym, że właściciel lub zarządca obiektu musi zapewnić jego bezpieczne użytkowanie także podczas złych warunków atmosferycznych, np. przy silnym wietrze, intensywnych deszczach czy właśnie podczas obfitych opadów śniegu. Przyjmuje się, że warstwa śniegu powyżej 20 cm stanowi też zagrożenie dla konstrukcji dachu. Brak stosowania się do tych przepisów pociąga za sobą różnego rodzaju sankcje – od kary grzywny, poprzez nakaz zamknięcia obiektu, aż po karę pozbawienia wolności.

Natomiast obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i lodu z chodnika nakłada na właścicieli nieruchomości ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku w gminach (zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 4 ). Śnieg i błoto pośniegowe są często niebezpieczne dla osób przechodzących i mogą spowodować niebezpieczny w skutkach upadek. Odśnieżanie jest obowiązkowe także w dni wolne od pracy. Za nieodśnieżenie chodnika grozi kara pieniężna, która może wynosić nawet 1500 złotych lub kara nagany. Wynika to z art. 117 kodeksu wykroczeń. Jeśli ukarana osoba unika zapłaty, to policja skieruje sprawę do sądu. Wtedy kara może wynieść już nawet 5 tys. złotych.

Dbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo.

  • Komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bytowie: