Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościOtrzymaliśmy kolejne dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznej

Otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznej

W dniu 08.02.2023r. Wójt Gminy Tomasz Czechowski oraz Skarbnik Gminy Mariola Skwierawska podpisali z Zarządem Województwa Pomorskiego umowę na o dofinansowanie operacji pt. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku centrum sportowo – rekreacyjnego w Trzebielinie.

W ramach zadania planuje się budowę systemu fotowoltaicznego o mocy znamionowej 25,92 kW wraz z jego włączeniem do istniejącej na sieci niskiego napięcia.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Przeciwdziałanie postępującym zmianom klimatycznym poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku centrum sportowo – rekreacyjnego w Trzebielinie.

Wskaźnikiem realizacji celu operacji jest:

  • liczba zamontowanych odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej – 1;
  • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców – 1%.

Całkowita planowana wartość zadania wynosi 123 369,00zł, na jego realizację Zarząd Województwa  Pomorskiego przyznał Gminie Trzebielino pomoc finansową w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych tj. 85 255,00zł, w tym 72 466,75zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Operacja jest realizowana w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym, w ramach celu wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, obejmującej podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.