Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Trzebielino przystąpiła do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie. Kwota dofinansowania to 51 408 zł.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację sił, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej to również czasowe zapewnienie opieki osobie z niepełnosprawnością gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej. Usługi przysługują wyłącznie w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującym całodobową opiekę nad tą osobą.

Uczestnik Programu,  któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

W Gminie Trzebielino Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego. Przewiduje się, że wsparciem objętych zostanie 6 osób.

Więcej informacji o programie na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/

Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają pracownicy GOPS w Trzebielinie

tel. 59 85 80 255