Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościKonsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza konsultacje w sprawie projektu  „Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2024 rok”.

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 571) prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Trzebielino.

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2024 rok”

Uwag i opinie do projektu ww. Programu   należy składać na formularzach zgłaszania uwag i opinii do projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2024 rok” w terminie od 25.10.2023 r. do 16.11.2023 r.  w sekretariacie Urzędu Gminy Trzebielino, przesyłać  drogą listową  na adres : Urząd Gminy Trzebielino, ul Wiejska 15, 77-235 Trzebielino   lub pocztą elektroniczną  na adres : sekretariat@trzebielino.pl

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane

Do pobrania:

  • Zarządzenie Wójta Gminy Trzebielino w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2024 rok”.
  • Projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2024 rok.
  • Formularz zgłaszania uwag i opinii do projektu Programu.