Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościKomunikat

Komunikat

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów działając na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał zarządzenie przedłużające obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP na obszarze całego kraju oraz zarządzenie przedłużające obowiązywanie drugiego stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium RP. Zarządzenia obowiązują od dnia od dnia 1 marca 2023 r. od godz. 00:00 do dnia 31 maja  2023 r. do godziny 23:59.

  • Stopień CHARLIE-CRP jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.
  • Stopień BRAVO jest wprowadzany w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.
    W związku z powyższym należy kontynuować przedsięwzięcia określone dla wprowadzonego stopnia alarmowego, w zakresie swojej działalności. Zalecenia do stosowania, zasady postępowania, instrukcje i poradniki można znaleźć na stronach www MSWiA i Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW.Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.