Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościKomunikat dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Komunikat dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

UWAGA! Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2024 r. upływa termin do:

  1. Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Oświadczenie należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Trzebielino, pok. nr 8 lub drogą pocztową do dnia 31 stycznia 2024 r.
  2. Dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedmiotowej wpłaty należy dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Trzebielino lub przelewem na konto Urzędu: B.S. Bytów o/Kołczygłowy 11 9321 0001 0031 5393 2000 0030.

Informujemy, że od dnia 01.01.2016 r. podane wyżej zasady ulegają zmianie, dając przedsiębiorcy możliwość dopełnienia wymienionych wyżej obowiązków w późniejszym terminie, a mianowicie:

  1. Przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.
  2. Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.

Do pobrania