Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościKolejne środki pozyskane na inwestycje w Gminie Trzebielino

Kolejne środki pozyskane na inwestycje w Gminie Trzebielino

W siedzibie Nadleśnictwa Trzebielino została zawarta umowa w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi dojazdowej do Leśnej Bazy Lotniczej w Trzebielinie. W ramach inwestycji planuje się wykonanie przebudowy drogi na odcinku 334m poprzez wykonanie nawierzchni z płyt betonowych. Droga stanowi dojazd do gruntów rolnych, leśnych oraz do jednej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

Przebudowa drogi jest przedsięwzięciem wspólnym realizowanym na podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebielino, na podstawie którego Nadleśnictwo przekaże Gminie dofinansowanie na realizację inwestycji w kwocie 100 000,00zł natomiast Gmina Trzebielino zobowiązuje się do udostępnienia drogi pojazdom świadczącym usługi na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej.