Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościKolejna szansa na duże dofinansowania

Kolejna szansa na duże dofinansowania

W sierpniu tego roku złożyliśmy kolejne wnioski o dofinansowanie inwestycji planowanych do wykonania na terenie Gminy Trzebielino.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja szósta – PGR złożyliśmy następujące wnioski:

  1. Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino – Przewidywana wartość inwestycji – 1.530.612,24 zł, wnioskowana kwota dofinansowania – 1.500.000,00 zł.
  2. Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino – Przewidywana wartość inwestycji – 2.551.020,40zł, wnioskowana kwota dofinansowania – 2.500.000,00zł.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma złożyliśmy następujące wnioski:

  1. Przebudowa hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino – Przewidywana wartość inwestycji – 3.684.210,53zł, wnioskowana kwota dofinansowania – 3.500.000,00zł.
  2. Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino – Przewidywana wartość inwestycji – 2.631.578,95zł, wnioskowana kwota dofinansowania – 2.500.000,00,00zł.
  3. Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka – Przewidywana wartość inwestycji – 2.221.666,66zł, wnioskowana kwota dofinansowania – 1.999.500,00zł.

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga złożyliśmy wniosek:

  1. Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie – Przewidywana wartość inwestycji – 1.224.489,79zł, wnioskowana kwota dofinansowania – 1.200.000,00zł.,

To nie koniec planowanych na najbliższy czas inwestycji na terenie Gminy Trzebielino. Zgodnie z informacjami jakie do nas docierają Powiat Bytowski otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację wspólnej z Gminą Trzebielino inwestycji pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1167G Dolno – Trzebielino.

Dodatkowo Powiat Bytowski do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych złożył wniosek pn.  Modernizacja dróg powiatowych nr 1334G i 1705G zapewniających mieszkańcom powiatu bezpieczny dojazd do drogi krajowej nr 21 i dróg wojewódzkich nr 212, 211, 228, 209 na kwotę dofinansowania 13.000.000,00zł, który obejmuje m. in. drogę powiatową nr 1705G Trzebielino – Cetyń – Kołczygłowy.