Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościKanalizacja w Moczydłach i Uliszkowicach już gotowa do przyłączeń

Kanalizacja w Moczydłach i Uliszkowicach już gotowa do przyłączeń

Informujemy, że zakończył się proces przyłączania do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków w miejscowościach Moczydło i Uliszkowice, w związku z tym, sieci kanalizacyjne w tych miejscowościach są w pełni gotowe do odbioru nieczystości.

Mieszkańcy zainteresowani przyłączeniem ich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej proszeni są o kontakt z Zakładem Usług Komunalnych w Trzebielinie w celu ustalenia szczegółów wykonania przyłącza.

Jednocześnie informujemy, że obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel nieruchomości.