Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościCiąg dalszy rozbudowy systemu kanalizacyjnego Gminy Trzebielino

Ciąg dalszy rozbudowy systemu kanalizacyjnego Gminy Trzebielino

Rozpoczęła się realizacja kolejnej dużej inwestycji w Gminie Trzebielino dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu  Inwestycji strategicznych.

Jest to inwestycja składająca się z pięciu zadań:

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z przyłączami do budynków w miejscowości Uliszkowice;
  2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków sanitarnych i przyłączami dla miejscowości Moczydło;
  3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin w gm. Trzebielino;
  4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzebielino – Zielin w gm. Trzebielino (ETAP II);
  5. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Trzebielino gm. Trzebielino.

Całkowita wartość planowanej inwestycji wynosi 3 324 710,36zł, w tym dofinansowanie w kwocie 2 375 000,00zł. Roboty budowlane są realizowanie przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane EKO-INSTAL z Bytowa. Prace budowlane są obecnie wykonywane wzdłuż posesji w miejscowości Uliszkowice i na ul. Słonecznej w Zielinie. Wykonawca na wykonanie całości robót ma 13 miesięcy.

Jednocześnie informujemy, że obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel nieruchomości.