Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościAgregat prądotwórczy gotowy do akcji

Agregat prądotwórczy gotowy do akcji

W kwietniu br Gmina Trzebielino w ramach  rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu  Inwestycji strategicznych zakupiła nowy agregat prądotwórczy zabudowany na przyczepie samochodowej. Został on przekazany na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie w celu zapewnienia awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody oraz przepompowni. Również w tym roku na SUW Objezierze został zamontowany agregat stacjonarny. Do tej pory ZUK dysponował wyłącznie jednym agregatem, co stanowiło znaczący problem w sytuacjach kryzysowych. W obecnej chwili na wyposażeniu są już 3 agregaty dużej mocy, w tym dwa mobilne. Jest to radyklana zmiana, która bez wątpienia wpłynie na czas oczekiwania przez mieszkańców  na dostawę wody w przypadku braku zasilania. Do tej pory jeden agregat musiał obsłużyć 5 stacji uzdatniania wody i dodatkowo przepompownie ścieków. Docelowo Gmina planuje w ramach dostępnych źródeł finansowania wyposażyć wszystkie SUW-y w agregaty stacjonarne.