Jesteś tutaj: Strona główna » Ważne spotkanie dotyczące planów gospodarki wodno–ściekowej przedsiębiorstwa Carry Pet Food Sp. z o.o.

Ważne spotkanie dotyczące planów gospodarki wodno–ściekowej przedsiębiorstwa Carry Pet Food Sp. z o.o.

21 września 2022

W dniu 14.09.2022r. z inicjatywy Wójta Gminy Trzebielino Tomasza Czechowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Trzebielino Jerzego Tarnowskiego w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie konsultacyjne z udziałem kierownictwa spółki Carry Pet Food w sprawie doprowadzenia gospodarki wodno – ściekowej zakładu produkcyjnego do standardów umożliwiających kontynuację odbioru ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej bez negatywnych skutków dla oczyszczalni ścieków w Zielinie i jej otoczenia.

W spotkaniu poza przedstawicielami samorządu i spółki wziął udział Pan Michał Tusk – Projektant, specjalista z zakresu technologii oczyszczania ścieków.

Pan Milan Jeřábek Prezes Zarządu Carry Pet Food Sp. z o.o. zapewnił, że spółka dołoży wszelkich starań aby doprowadzić gospodarkę ściekową istniejącą obecnie w zakładzie do obowiązujących standardów. Poinformował również o planach rozbudowy zakładu w Trzebielinie, w szczególności o podjęciu działań o budowie nowej podczyszczalni ścieków przemysłowych.

W porozumieniu z Kierownikiem Zakładu Usług Komunalnych uzgodniono wdrożenie systemu umożliwiającego bieżące monitorowanie jakości produkowanych ścieków w celu uniknięcia odnotowywanych wcześniej przekroczeń.

Strony ustaliły kolejne spotkanie na koniec października, na którym zostaną omówione wyniki prowadzonych obecnie szczegółowych badań oddawanych ścieków oraz plany na najbliższe lata.

zobacz archiwum

Zdjęcia

  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1

do góry