Jesteś tutaj: Strona główna » Turystyka » Walory turystyczne

Nieskażone środowisko naturalne, czyste powietrze, cisza i możliwość korzystania z wielu atrakcji turystycznych charakterystycznych dla obszarów wiejskich zapewnią Państwu udany wypoczynek w gminie Trzebielino.

Z LOTU PTAKA

Niewątpliwym atutem gminy są duże kompleksy leśne będące miejscem występowania licznych gatunków grzybów i innych owoców runa leśnego-nasze lasy są więc znakomitą bazą dla amatorów grzybobrania. Przy głównych szlakach komunikacyjnych znajduje się kilkanaście miejsc postoju pojazdów.

Przez teren gminy przepływa jedna z największych rzek Pomorza-Wieprza i jej bezpośrednie i pośrednie dopływy: Pokrzywna, Bystrzenica, Rybiec, Ślizień, Kunica, Korzyca, Bożanka, Broczynka. Leśny odcinek Wieprzy, na południe od miejscowości Broczyna, stanowi obszar lęgowy ptaków, gatunkowo związanych z rzekami o bystrym prądzie tj. pliszka górska, zimorodek, gągoł, tracz, nurogęś. Spośród ssaków chronionych spotkać tutaj można wydrę i bobra.

POKRZYWNA

KAJAK

Popularne są spływy kajakowe rzeką Pokrzywną, które najlepiej rozpocząć w Trzebielinie, Glewniku lub Bąkowie. Szlak jest malowniczy i średnio uciążliwy (przeszkody w postaci powalonych drzew). Pokrzywna jest prawostronnym dopływem Wieprzy i połączenie tych rzek sprawia wrażenie, że właśnie Pokrzywna jest głównym korytem, a Wieprza do niej wpada. Spływ można zakończyć na polu namiotowym „Mnich” w Broczynie lub płynąć dalej Wieprzą, nawet do Bałtyku.
Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu kajakowego: więcej pod numerem tel.: 504-420-194.Na terenie gminy znajduje się niewiele jezior, największe – Trzebielińskie w miejscowości Trzebielino jest zbiornikiem wodnym silnie zarastającym, jednak podejmowane są obecnie działania mające na celu pozyskanie środków na rekultywację jeziora; inne to np. jez. Miłaczewo położone wśród zalesionych wzgórz czy jez. Bąkowo. Kompleksy leśne wzbogacają sztuczne zbiorniki wodne, które powstały m.in. w ramach programu „Mała Retencja” realizowanego przez Nadleśnictwo Trzebielino, np. zbiornik retencyjny „Łąki bronowieckie”. Ustawiono  w ich okolicach wiaty, tablice informacyjne, wyznaczono miejsca na ogniska.

Ścieżka w Trzebielinie

POMOST

W ramach ciekawego projektu „Młodzi i seniorzy z ikrą” wzdłuż jeziora Trzebielińskiego powstała ścieżka rekreacyjna, ustawiono także urządzenia do ćwiczeń, wiaty z miejscami na ognisko, wyremontowano pomost.

W okolicach miejscowości Zielin utworzono rezerwat „Torfowisko Zielin Miastecki”, obejmujący ochroną torfowisko przejściowe i zarastające oczka dystroficzne z dobrze zachowanymi stadiami sukcesyjnymi formowania się torfowiska oraz stanowiska rzadkich i chronionych roślin wodnych i torfowiskowych. Atutem gminy jest także bliskie sąsiedztwo z Parkiem Krajobrazowym „Dolina Słupi”, niezwykle cennym przyrodniczo, jedynym w województwie pomorskim parkiem typu dolinnego.

Na terenie gminy znajduje się aż 145 pomników przyrody, w tym:  141 pojedynczych drzew, 1 grupa drzew, 1 aleja bukowa i 2 głazy narzutowe.

Do atrakcji turystycznych należy również szlak rowerowy „Morenowe Wzgórza” łączący gminy Trzebielino i Miastko. Trasa o długości 32 km została wyznaczona tak, by ukazać jak najwięcej walorów przyrodniczo-krajobrazowych obu gmin. Prowadzi leśnymi drogami przez bory, malownicze wsie, wśród pagórkowatych wzniesień w Nadleśnictwach Miastko, Dretyń i Trzebielino. Na tablicach ustawionych wzdłuż trasy umieszczono ciekawostki z historii regionu, ze świata przyrody.

Trasa ścieżki rowerowej „Morenowe Wzgórza”

W ramach projektu unijnego powstał także rowerowy szlak ciekawostek przyrodniczych wiodący przez Trzebielino, Zielin, Gumieniec, Glewnik i Dolno.

Trasa szlaku – do pobrania 

Przez gminę przebiega również historyczny szlak turystyczny wzdłuż pięciu zabytkowych kościołów w Biesowicach, Bruskowie Wielkim, Cetyniu, Kwakowie i Zębowie. Cetyński kościółek przeszedł w ramach projektu kompleksowy remont, odzyskał dawny blaski i jest nie tylko miejscem modlitwy, ale i cenną atrakcją turystyczną.

Więcej informacji na temat szlaku na stronie www.zabytkowekoscioly.pl.

Na terenie gminy Trzebielino znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego, m.in.:

 • zespół dworsko-parkowy z końca XIX w. w Broczynie (nr rej. A-1136);
 • kościół filialny p.w. Najświętszego Zbawiciela  z końca XVII w. wraz z otoczeniem w Cetyniu (nr rej. A-391)
 • kościół parafialny p.w. Niepokalanego Serca NMP wraz z otoczeniem i wystrojem wnętrza murowany w latach 1681-1691 w Trzebielinie (nr rej. A-169);

KOŚCIÓŁ W TRZEBIELINIE

 • pałac von Puttkamerów murowany z 1810 r. w Trzebielinie (nr rej. A-350).

Poza powyższymi warto również zobaczyć następujące obiekty architektury i budownictwa wpisane do ewidencji zabytków gminy Trzebielino:

 • budynek stacji kolejowej  z 1910 r.  i kościół filialny p.w. św. Jana Chrzciciela z 1930 r. w Gumieńcu;
 • kościół filialny p.w. Narodzenia NMP z 1864 r. w Objezierzu;

KOŚCIÓŁ W OBJEZIERZU

 • pałac z przełomu XVIII i XIX w. w Suchorzu;
 • młyn wodny z początku XX w., plebania murowana z II poł. XIX w. w Trzebielinie;
 • budynek stacji kolejowej z 1910 r. w Zielinie.

Do ciekawostek historycznych należą pozostałości osady neolitycznej oraz cmentarzyska kurhanowe występujące licznie na terenie gminy.

Zapraszamy do Gminy Trzebielino!

zobacz archiwum

Zdjęcia

 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1

do góry