Jesteś tutaj: Strona główna » SenioRita

SenioRita

16 czerwca 2021

Gmina Trzebielino jest partnerem przy realizacji projektu pn. ,,Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim”.

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie Projektu z UE 9 298 821,48 zł.

Partnerstwo obejmuje dziewięć gmin powiatu bytowskiego – gdzie powstaje lokalny, zintegrowany system usług społecznych, fundację ,,Zdrowie nasze” z Bytowa oraz firmę Altra Consulting Sp. z o.o. z Gdańska. Partnerem  wiodącym jest gmina Bytów.

Celem projektu jest dostęp do wysokiej jakości dopasowanych
i zindywidualizowanych usług społecznych dla seniorów, osób niepełnosprawnych i opiekunów faktycznych. Realizowany będzie w okresie od 1.12.2020r. do 30.06.2023r.

W pierwszym etapie realizacji projektu  Gmina Trzebielino dokonała  remontów świetlic w których odbywać się będą zajęcia z seniorami czyli Sali widowiskowej w Trzebielinie, świetlicy wiejskiej w Starkowie oraz świetlicy w Suchorzu na łączną kwotę 154 tys zł. Ponadto świetlice te zostały doposażone przez Gminę we  wskazany niezbędny sprzęt, który zostanie przekazany we władanie Bibliotece-Gminnemu Centrum Kultury.  Zakres prac remontowych i doposażenia obejmował:

 

 1) w sali widowiskowej w Trzebielinie,

 • zakup i montaż klimatyzacji,
 • doposażenie sceny – zakup i montaż kurtyny elektrycznej,
 • cyklinowanie parkietu,
 • doposażenie garderoby i kącika czytelniczego: hokery reżyserskie, toaletki z lustrem i oświetleniem, regały prasowe,
 • doposażenie zaplecza kuchennego (robot wielofunkcyjny, sztućce, komplet garnków, serwis obiadowy, expres do kawy) – z przeznaczeniem na zajęcia kulinarne,

 

2) w świetlicy wiejskiej w Starkowie:

 • cyklinowanie podłogi,
 • remont dachu,
 • doposażenie zaplecza kuchennego (komplet garnków, serwis obiadowy, sztućce) – z przeznaczeniem na zajęcia kulinarne,
 • zakup pawilonu ogrodowego,

 

3) w świetlicy wiejskiej w Suchorzu;

 • naprawa terakoty,
 • doposażenie zaplecza kuchennego (sztućce, komplet garnków, serwis obiadowy, expres do kawy) – z przeznaczeniem na zajęcia kulinarne,
 • zakup parasola ogrodowego,
 • zakup regału prasowego.

Koordynatorem projektu z ramienia Gminy Trzebielino jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który w swoich pomieszczeniach uruchomił Lokalny Punkt Usług Społecznych.  Za działania merytoryczne w projekcie odpowiadają w GOPS specjalistki usług społecznych: Grażyna Sieklucka oraz Wioletta Zaborska. Koordynatorem lokalnym projektu jest kierownik ośrodka, Joanna Kmiecik.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 • teleopieka;
 • sąsiedzkie usługi opiekuńcze;
 • usługi asystenckie;
 • rehabilitacja domowa;
 • grupowe zajęcia ruchowe;
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego;
 • pogadanki zdrowotne;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • szkolenia i warsztaty z zakresu pielęgnacji i profilaktyki;
 • cykliczne zajęcia animacyjne- teatralne, kulinarne, rękodzielnicze, wizażu;
 • wyjazdy integracyjne;
 • promocja wolontariatu senioralnego. 

 

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Do chwili obecnej zrekrutowano następujące grupy seniorów:

– 30 seniorów, którzy wezmą udział m.in. w zajęciach animacyjnych, ruchowych, wezmą udział w wyjazdach integracyjnych.

– 10 osób z terenu gminy objętych zostanie pomocą w ramach teleopieki czyli otrzymają opaskę szybkiego powiadamiania w razie stanu zagrożenia zdrowia,

– 5 osób skorzystają z sąsiedzkich  usług opiekuńczych,

– 3 osoby zostaną objęte pomocą asystenta osoby niepełnosprawnej,

– 14 osób skorzysta z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,

– 10 osób skorzysta z pomocy domowego rehabilitanta

– 10 osób skorzysta z konsultacji psychologicznych.

 

W miesiącu lipcu br. rozpoczną się zajęcia animacyjne dla uczestników projektu w trzech świetlicach, szkolenia dla wolontariuszy i asystentów osób niepełnosprawnych. Rozpoczną się także konsultacje psychologiczne i rehabilitacja domowa. Przekazany zostanie także sprzęt do teleopieki.

zobacz archiwum

Zdjęcia

 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1

do góry