Jesteś tutaj: Strona główna » Rozpoczął się NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 – SPISZ SIĘ.

Rozpoczął się NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 – SPISZ SIĘ.

1 kwietnia 2021

1 kwietnia w całej Polsce rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Podstawową formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę https://spis.gov.pl/  i wypełnić elektroniczny formularz. Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkich mieszkańców. 

Najważniejsze informacje

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 przeprowadzany jest od 1 kwietnia 2021 r.  Jest obowiązkowy i jest realizowany za pomocą  interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://spis.gov.pl/ . Metody uzupełniające – to spis telefoniczny pod numerem telefonu 22 279 99 99 lub bezpośrednio przez rachmistrza spisowego. Spis jest przeprowadzany co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych.

Obowiązkiem spisowym będą objęte:

•    osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
•    mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:
•    urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
•    urzędy wojewódzkie,
•   urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne (w naszej gminie przygotowano takie stanowisko w Urzędzie Gminy).

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana na stronie internetowej GUS.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Kiedy można się spisać?
Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku

Jak można się spisać?
Obowiązkową formą jest samospis internetowy lub poprzez metody uzupełniające:  spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego (jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiczna).

Czy muszę się spisać?
Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Jakich informacji muszę udzielić?

Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 ze zm.) dostępnej na stronie  https://spis.gov.pl/

Kto będzie miał wgląd do moich danych i udzielonych informacji?

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Czy na pewno zadzwonił/przyszedł do mnie rachmistrz?

Tożsamość rachmistrza spisowego będzie można sprawdzić kontaktując się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku lub Gminnym Biurem Spisowym w Trzebielinie pod numerem telefonu 59 8580253.

SPISZMY SIĘ DLA POLSKI

zobacz archiwum

Zdjęcia

  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1

do góry