Jesteś tutaj: Strona główna » Rolniku -Zarejestruj się!!!

Rolniku -Zarejestruj się!!!

11 marca 2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie uprzejmie Informuję, iż istnieje obowiązek rejestracji działalności rolniczej polegającej na produkcji oraz wprowadzaniu żywności do obrotu w organach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów prowadzących:

 • produkcję pierwotną (produkcja, uprawa lub hodowla produktów podstawowych pochodzenia niezwierzęcego, w tym zbiory),
 • gospodarstwo agroturystyczne.
 • RHD- Rolniczy Handel Detaliczny (żywność pochodzenia roślinnego) to handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr 178/2002, polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002, żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym.
 • dostawy bezpośrednie (dostawy dokonywane przez producenta małych ilości surowców pochodzenia niezwierzęcego do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego).

Obowiązek nie dotyczy środków spożywczych produkowanych, przetwarzanych w gospodarstwie domowym na potrzeby własne oraz do własnego spożycia w tym gospodarstwie.

Obowiązek rejestracji wynika z art. 63 ust 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2020,2021 tj. ze zm.).

Powiatowo Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytowie

77-100 Bytów, ul. Sen. Władysława Sikorskiego 27 tel./fax 59 822 36 85 tel. 59 822 7171 email: psse.bytow@pis.gov.pl

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ ?

 1. Pobrać wniosek w siedzibie Powiatowej Stacjia Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytowie lub na stronie qov.pl/web/psse-bytow- Co robimy – Dokumenty i wnioski do pobrania – Druki Sekcji Higieny Żywności i Żywienia

Wniosek o wpis w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 1. Wypełnić wniosek
 2. Złożyć wypełniony wniosek z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych w siedzibie Stacji lub wysłać pocztą na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytowie ul. Sikorskiego 27, 77- 100 Bytów, lub e-mail:bytow@pis.gov.pl
 3. Uzyskać zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

TO WSZYSTKO ROLNIKU JESTEŚ ZAREJESTROWANY! ROLNIKU JESTEŚ ZAREJESTROWANY !!!

Załącznik:

 

zobacz archiwum

Zdjęcia

 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1

do góry