Jesteś tutaj: Strona główna » Raport o stanie Gminy Trzebielino za 2020 rok

Raport o stanie Gminy Trzebielino za 2020 rok

31 maja 2021

Zgodnie z art.28aa ust.4 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę.

Udział w debacie mogą wziąć nie tylko radni, ale również mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany będzie do złożenia przewodniczącemu Rady Gminy pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której przedstawiony  ma być raport za pośrednictwem Biura Rady Gminy w Urzędzie Gminy Trzebielino pok.nr 8.

Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                 /-/ Jerzy Tarnowski

 

Raport o stanie Gminy Trzebielino za 2020 rok oraz formularz zgłoszenia do debaty dostępne są: TUTAJ

zobacz archiwum

Zdjęcia

  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1

do góry