Jesteś tutaj: Strona główna » Powszechny Spis Rolny 2020- Nabór kandydatów na rachmistrzów

Powszechny Spis Rolny 2020- Nabór kandydatów na rachmistrzów

16 czerwca 2020

Wójt Gminy Trzebielino Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór  kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r. w Gminie Trzebielino. Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.

Zgodnie z zapisami ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

1) Być osobą pełnoletnią ,
2) Zamieszkiwać na terenie Gminy Trzebielino
3) Posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) Posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie ,
5) Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe .

Wymagane dokumenty:
1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem :
– imienia i nazwiska ,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu email;
2) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

3) Oświadczenie dla kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie ( pokój nr 2) w godzinach pracy urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Trzebielino ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino, z dopiskiem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSG 2020 r.” w terminie od dnia 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane . Decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia dokumentów do urzędu gminy.

Uwagi:
Zgodnie z treścią pisma Urzędu Statystycznego w Gdańsku z dnia 9 czerwca 2020 r., znak pisma: GDK-WO.5743.5.2020.KM.5w Gminie Trzebielino zostanie powołany 1 rachmistrz spisowy.

Do pobrania:

zobacz archiwum

Zdjęcia

  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1

do góry