Jesteś tutaj: Strona główna » Usuń azbest – nabór wniosków!

Usuń azbest – nabór wniosków!

29 kwietnia 2021

Urząd Gminy w Trzebielinie informuje, że w związku z możliwością pozyskania środków finansowych na demontaż, transport i utylizację wyrobów azbestowych przyjmowane są wnioski mieszkańców zainteresowanych przystąpieniem do programu.

Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani utylizacją azbestu (eternitu) w 2021 roku, proszeni są o złożenie stosownych wniosków w terminie do 14.05.2021 r. w tutejszym Urzędzie Gminy. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej.

W przypadku demontażu, transportu i unieszkodliwienia do wniosku należy dołączyć:

 1. Dokumentację fotograficzną obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest, przedstawiającą aktualny stan (przed rozpoczęciem prac) – min. 1 zdjęcie każdej z połaci dachu wraz z elewacją obiektu. Zdjęcia należy opisać adresem obiektu.
 2. Wypełnioną i podpisaną „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” – oceną należy załączyć osobno dla każdego obiektu.

Dofinansowanie nie obejmuje dopłaty do  nowego pokrycia dachowego

Możliwe jest również usuwanie wyrobów zawierających azbest zdemontowanych lub porzuconych i znajdujących się w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych (posesje, „dzikie wysypiska”). Do wniosku należy dołączyć wówczas:

 1. Dokumentację fotograficzną przedstawiającą przeznaczone do usunięcia odpady zawierające azbest, które zostały odpowiednio przygotowane do transportu (szczelnie opakowane folią polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i ułożone na palecie). Zdjęcia należy opisać adresem miejsca/nr działki.

Na podstawie dostarczonych kompletnych wniosków, przygotowany zostanie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach konkursu WFOŚiGW w Gdańsku.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości osobą do kontaktu jest Inspektor ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Rolnictwa, Pan Paweł Wrycza, tel. 59 848 06 05

Wniosek – DO POBRANIA

Ocena – DO POBRANIA

zobacz archiwum

Zdjęcia

 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1

do góry